Będzie protest!

Ludziom z branży nauki jazdy zaczyna brakować cierpliwości. Zielonogórscy szkoleniowcy przygotowują ogólnopolską pikietę protestacyjną. Odbędzie się ona 13 września w czasie Konwentu Marszałków Województw, gdzie jednym z oficjalnych gości ma być minister transportu Sławomir Nowak.

Mija 8 miesięcy od przyjęcia przez Sejm RP ustawy przesuwającej wejście w życie ustawy o kierujących pojazdami na dzień 19. stycznia 2013 roku. Według publicznych oświadczeń ścisłego kierownictwa Ministerstwa Transportu, decyzja ta była podjęta w trosce o dobrostan psychiczny obywateli RP ubiegających się o prawo jazdy.
19. stycznia tuż, tuż a nikt w Polsce nie wie kto ma przygotować nowy egzamin i nowy, jednolity system teleinformatyczny, obejmujący WORD-y, starostwa, OSK i CEPIK.

Rozwija się nowa, usankcjonowana przez państwo, praktyka przy zaopatrywaniu się przez WORD-y w auta do egzaminowania.
WORD otrzymuje auto za 1 grosz, kosztem OSK, które są przymuszone do kupowania takich samych pojazdów za 50 000 złotych.
Ten patologiczny proceder można zlikwidować, zmieniając jeden przepis w ustawie o kierujących pojazdami. Samochód, na którym człowiek się uczył powinien służyć jako pojazd egzaminacyjny. Taki jest standard w Unii Europejskiej. Tak powinno być w Polsce.

Po 19. stycznia 2013 roku wąska grupa uprzywilejowanych SUPER OSK będzie miała wyłączność: na szkolenie w formie e-learningu, na szkolenie kandydatów na instruktorów i instruktorów, na szkolenie dzieci na kartę rowerową. Podstawowym kryterium będzie posiadanie przez te podmioty ciężarówki i autobusu. Do dzisiaj, nikt odpowiedzialny nie odpowiedział na pytanie „Gazety Wyborczej”: „Kto wrzucił autobus do ustawy?”.

Absurdów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami jest znacznie więcej.
Jeszcze jest czas, aby je usunąć. Apeluję o to po raz kolejny do Pana Premiera, do kierownictwa Ministerstwa Transportu, do parlamentarzystów. Jednym głosem mówią o tych sprawach liderzy największych organizacji środowiska OSK, to jest PIGOSK, OIGOSK, PFSSK, KIEROWCA.PL, LOK, PZM.

13 września rozpoczyna się w Zielonej Górze Konwent Marszałków Województw. Jednym z oficjalnie awizowanych gości konwentu jest minister Sławomir Nowak.
Zgodnie z oficjalnymi wystąpieniami ministra Nowaka oraz wiceministra Jarmuziewicza to podległe Marszałkom Województw WORD-y są odpowiedzialne za przygotowanie nowych egzaminów na prawo jazdy oraz jednolitego systemu teleinformatycznego. Stanowisko Marszałków w tej sprawie chętnie poznamy. 13 września 2012 r. o godz. 13.00, przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze, wyrazimy stanowisko środowiska OSK w sprawach o których piszę.
Treści, które będą wypisane na przygotowanych transparentach, przesyłam w załączeniu. Jako organizator legalnego zgromadzenia, zgłoszonego Prezydentowi Miasta Zielona Góra, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu szkoleniowców z całej Polski.

Eugeniusz Kubiś
OSK MOTOREX
Zielona Góra

Dodane by admin w Aktualności