Znowu nie zdążą?

Czy nowe rozporządzenie, a co za tym idzie nowe egzaminy, znowu zostaną odsunięte w czasie?

„Opublikowanie w drugiej połowie 2012 r. odpowiedniego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach nie daje podstaw na realne szanse wdrożenia systemu teleinformatycznego w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego od dnia 19 stycznia 2013 roku.” Tak brzmi oficjalne stanowisko marszałków wszystkich województw w odpowiedzi na pikietę środowiska OSK, zorganizowaną podczas Konwentu Marszałków w Zielonej Górze.

Kolejnym krokiem Eugeniusza Kubisia po organizacji pikiety przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze, jest list do ministra Sławomira Nowaka. Treść listu:

„19.01.2013 r. tuż, tuż…Gdzie jest nowy egzamin? Znowu WORD-y zawiniły, panie Ministrze Nowak ?”. To tylko jedno z pytań-haseł, pod którymi odbywała się pikieta protestacyjna środowiska OSK przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze w dniu 13 września 2012 r.
Protest dotyczył ustawy o kierujących pojazdami, która ma wejść w życie 19 stycznia 2013 r. Miał Pan być gościem Konwentu Marszałków RP. Chcieliśmy, żeby zobaczył Pan również inne hasła obrazujące skutki generowane przez to źle przygotowywane i wdrażane prawo. Marszałkowie Województw RP w stanowisku przyjętym 13września 2012 r. stwierdzają, że nie jest możliwe przygotowanie i wdrożenie nowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy i nowego systemu teleinformatycznego przed 19 stycznia 2013 r.
Apeluję do Pana Ministra o możliwie szybkie zainicjowanie prac nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami. Kilkaset tysięcy obywateli planujących w przyszłym roku uzyskać prawo jazdy, 10 tysięcy przedsiębiorców prowadzących OSK, 50 tysięcy instruktorów, kilkaset starostw powiatowych, 20 milionów obywateli korzystających z prawa jazdy i 49 załóg WORD-ów – my wszyscy mamy prawo do jasnej i zrozumiałej sytuacji w tak ważnej dziedzinie naszego życia. Chcemy spokojnie i starannie przygotować się do wdrożenia i stosowania nowego prawa. Ten spokój i czas obiecywał Pan nam wszystkim, prosząc parlamentarzystów w styczniu tego roku o przesunięcie wejścia w życie ustawy na 19 stycznia 2013 r.
Pana pierwszy zastępca, Pan Minister Tadeusz Jarmuziewicz, zapewniał Sejm RP, że właściwie wszystko jest gotowe, na wylocie. Nie udało się. Musimy razem podejść jeszcze raz do tych problemów. Proszę skorzystać z wiedzy, doświadczenia, wsparcia liderów zjednoczonego środowiska OSK. Chcę przypomnieć mój list otwarty ze stycznia 2012 r., kierowany do premiera pana Donalda Tuska. Niestety, w całości zachował aktualność. Jeszcze w styczniu b. r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poprosiła o przygotowanie odpowiedzi przez podległe Panu Ministerstwo. Nie chodzi o to, że przez 8 miesięcy nie dostałem odpowiedzi. Rzecz w tym, że podlegli Panu wysocy urzędnicy nie zareagowali i nie zrobili nic, żeby rozwiązać przedstawione w tym liście problemy. Trudno. Ważne, żeby rozwiązać je teraz. Razem, dla dobra wszystkich, Panie Ministrze.

Z wyrazami należnego szacunku
organizator pikiety protestacyjnej środowiska OSK
przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze w dniu 13 września 2012 r.
Eugeniusz Kubiś

fot. magazyn szkoła jazdy

Dodane by admin w Aktualności, Przepisy